ارتباط با پشتیبانی

تماس با ما


نام کاربری

کلمه عبور
کلمه عبور خود را فراموش کرده ام

نظر مشتریان

مطمئن ترین سایت پاپ آپ با پرداخت منظم و شمارش عالی

heymusic.ir
به عنوان نمایش دهنده

درآمد نمایش دهندگان پاپ آپ


28,500 تومان واریز در ۱۳۹۴/۰۸/۲۹
136,600 تومان واریز در ۱۳۹۴/۰۸/۱۴
20,700 تومان واریز در ۱۳۹۴/۰۸/۱۴
10,700 تومان واریز در ۱۳۹۴/۰۸/۱۴
196,200 تومان واریز در ۱۳۹۴/۰۸/۱۴
39,500 تومان واریز در ۱۳۹۴/۰۸/۱۴
143,700 تومان واریز در ۱۳۹۴/۰۸/۱۰
13,400 تومان واریز در ۱۳۹۴/۰۸/۱۰
240,000 تومان واریز در ۱۳۹۴/۰۷/۰۷
240,000 تومان واریز در ۱۳۹۴/۰۷/۰۷

مشاهده جزئیات

ریز درآمد نمایش دهندگان پاپ آپ

در این لیست پرداخت هایی وجود دارد که صاحب حساب در زمان درخواست واریز، مشخصات و شماره عابر بانک خود را به طور صحیح وارد کرده باشد.
شماره کاربرمبلغ درخواست
ریال
تاریخ درخواستتاریخ واریز
۹۴۱۰,۰۰۰۱۳۹۴/۱۱/۲۳
۲۰:۴۹:۱۵

۷۱۲۸۵,۰۰۰۱۳۹۴/۰۸/۱۷
۱۵:۱۹:۵۶
۱۳۹۴/۰۸/۲۹
۰۱:۲۴:۵۰
۸۶۹۱۰۷,۰۰۰۱۳۹۴/۰۸/۱۴
۱۸:۴۷:۱۸
۱۳۹۴/۰۸/۱۴
۲۲:۱۶:۱۴
۵۴۶۲۰۷,۰۰۰۱۳۹۴/۰۸/۱۱
۲۱:۱۲:۲۱
۱۳۹۴/۰۸/۱۴
۲۲:۱۷:۳۰
۵۹۱,۹۶۲,۰۰۰۱۳۹۴/۰۸/۱۰
۲۳:۱۲:۴۹
۱۳۹۴/۰۸/۱۴
۲۲:۱۴:۵۲
۳۹۱۳۴,۰۰۰۱۳۹۴/۰۸/۱۰
۱۶:۰۰:۳۸
۱۳۹۴/۰۸/۱۰
۲۰:۲۷:۱۹
۵۶۱,۳۶۶,۰۰۰۱۳۹۴/۰۸/۱۰
۱۳:۰۷:۰۶
۱۳۹۴/۰۸/۱۴
۲۲:۱۸:۳۹
۱۱۹۱,۴۳۷,۰۰۰۱۳۹۴/۰۸/۱۰
۱۳:۰۴:۱۵
۱۳۹۴/۰۸/۱۰
۲۰:۳۰:۱۲
۵۵۳۹۵,۰۰۰۱۳۹۴/۰۸/۱۰
۱۳:۰۰:۵۹
۱۳۹۴/۰۸/۱۴
۲۲:۱۳:۳۰
۵۹۲,۴۰۰,۰۰۰۱۳۹۴/۰۷/۰۷
۱۷:۲۳:۲۷
۱۳۹۴/۰۷/۰۷
۱۷:۲۹:۰۲

کسب درآمد از اینترنت "های کلیک"